Support Albecom åtelkamera MG884-4G

Albecom åtelkamera & övervakningskamera MG884-4G är inte bunden till någon operatör och fungerar på alla tänkbara sätt, som tex MMS/SMS/GPRS/APP/MOLN. Den skickar både på 2G-3G & 4G.

Här har vi satt upp lite olika alternativ för att skicka kort

 1. MMS = Skicka bild till mobilnummer eller mailadress via MMS. Den är inställd på Telia från början. Enklaste alternativet
 2. GPRS = Skicka bild till mailadress via GPRS/SURF. OBS! Här måste du ha en egen sändarmejl från Telia som slutar på @telia.com          om du inte har det välj MMS istället
 3. MOLN = Skicka bild till en mobil APP, fungerar både på Android & Iphone

Alternativ 1. MMS = Skicka bild till mobilnummer eller mailadress via MMS. MG884 är inställd på Telia, går att ändra uppgifterna till en annan operatör enkelt genom att ändra URL-APN-IP-PORT med fjärrkontrollen.

Alternativ 1. MMS Kort = Skaffa ett GSM-kort från Telia som fungerar att skicka via MMS (bild till mobilnummer eller mailadress via MMS). GSM-kortet får inte ha en PIN-kod aktiverad, skaffa ett kort utan PIN-kod, eller avaktivera PIN-koden med en äldre mobiltelefon som har en GSM kort hållare för normalstora GSM-kort, det är aldrig bra att bryta isär ett normaltstort till micro eller nanokort eftersom det lätt blir glappkontakt när man sedan sätter den i kameran om den inte sitter fast i ramen.  

Alternativ 1. Kameran= Ställa in kameran på att skicka via MMS samt lägga in mobilnummer eller mailadress som den skall skicka till. Gör så här

*Sätt i ett SD kort (minneskort) och starta kameran utan GSM kort i testläge (mitten läge) och tryck på fjärrkontrollen på MENU

*Tryck sedan PIL UPP CANCEL tills du kommer till SÄNDNINGSVAL, där skall det stå GENAST STANDARD, om det inte står det kan man ändra genom att trycka på PIL HÖGER 3 tills det står GENAST STANDARD, Tryck på OK för att spara.

*Tryck sedan på PIL UPP CANCEL tills du kommer till SKICKA BILD TILL, där kan man ändra med PIL HÖGER 3 tills det står TELEFON MMS eller E-POST MMS, tryck OK och lägg in telefonnummer eller mailadress som kameran skall skicka till. Tryck sedan på OK för att spara.

*Tryck sedan på PIL UPP CANCEL tills du kommer till STÄLL IN TID ÄNDRA, tryck på OK och ställ in tid & datum. Tryck sedan på OK för att spara. Tryck sedan på MENU för att komma tillbaka till startläget.

*Stäng av kameran och sätt i ett GSM kort, Starta kameran i testläge, vänta tills symbolen på vänster sida visar en pil, och att det står Telia i displayen, det får inte vara ett kryss över symbolen. Nu är kameran klar, ändra ON/OFF till vänster för att aktivera kameran, den blinkar ca 10 sekunder och börjar sedan att ta kort.

Alternativ 2. GPRS = Skicka bild till mailadress via GPRS/SURF. MG884 är inställd på Telia, OBS! Här måste du lägga in en egen sändarmejl från Telia som slutar på telia.com. Om du inte har en mailadress hos Telia kan du EJ välja detta alternativ. Det går att ändra uppgifterna till en annan operatör men krävs lite mer kunnande för att få det att fungera.

Alternativ 2. GPRS Kort = Skaffa ett GSM kort från Telia som fungerar att skicka via GPRS/SURF (bild till mailadress via GPRS). GSM kortet får inte ha en PIN-kod aktiverad, skaffa ett kort utan PIN-kod, eller så går det att Avaktivera PIN-koden med en äldre mobiltelefon som har en GSM kort hållare för normalstora GSM kort, det är aldrig bra att bryta isär ett normalt stort till Micro eller Nano kort eftersom det blir lätt glappkontakt när man sedan sätter den i kameran om den inte sitter fast i ramen.  

Alternativ 2. Kameran= Ställa in kameran på att skicka via E-POST GPRS/SURF samt lägga in mailadress som den skall skicka till. Gör så här

*Sätt i ett SD kort (minneskort) och starta kameran utan GSM kort i testläge (mitten läge) och tryck på fjärrkontrollen på MENU

*Tryck sedan PIL UPP CANCEL tills du kommer till SÄNDNINGSVAL, där skall det stå GENAST STANDARD, om det inte står det kan man ändra genom att trycka på PIL HÖGER 3 tills det står GENAST STANDARD, Tryck på OK för att spara.

*Tryck sedan på PIL UPP CANCEL tills du kommer till SKICKA BILD TILL, där kan man ändra med PIL HÖGER 3 tills det står E-POST GPRS, tryck OK och lägg in mailadress som kameran skall skicka till. Tryck sedan på OK för att spara.

*Tryck sedan på PIL UPP CANCEL tills du kommer till GPRS INSTÄLLNINGAR ÄNDRA, tryck på OK och lägg in din egen mailadress från Telia under EMAIL ADRESS & lösen till din mailadress under EMAIL LÖSEN, tryck sedan på OK för att spara

*Tryck sedan på PIL UPP CANCEL tills du kommer till STÄLL IN TID ÄNDRA, tryck på OK och ställ in tid & datum. Tryck sedan på OK för att spara. Tryck sedan på MENU för att komma tillbaka till startläget.

*Stäng av kameran och sätt i ett GSM kort, Starta kameran i testläge, vänta tills symbolen på vänster sida visar en pil, och att det står Telia i displayen, det får inte vara ett kryss över symbolen. Nu är kameran klar, ändra ON/OFF till vänster för att aktivera kameran, den blinkar ca 10 sekunder och börjar sedan att ta kort.

Alternativ 3. MOLN/APP = Skicka bild till en mobil APP, fungerar både på Android & Iphone.

Vi kan erbjuda ett GSM kort från Nordic Game keeper som heter NG-SIM. Med NG-SIM får du bilderna direkt i Nordic Gamekeeper appen i ett snyggt bildgalleri. Enkelt, överskådligt, och du kan även dela bildgalleriet med jaktlaget!  NG-SIM väljer alltid operatören med den starkaste signalen. Operatörsoberoende helt enkelt för maximal förmåga att skicka in dina bilder till din app och du slipper mängder av mejl med bildbilagor i din inkorg. Du får allt samlat i appen i stället. Ett galleri för varje åtelkamera med samma namn som du gett till din kamera. I bildgalleriet kan du swipa mellan bilderna, spara favoritbilder och dela bilder med ditt jaktlag. Obegränsat med antal jaktkompisar. Om du vill kan du även få notiser i din mobiltelefon när någonting spännande sker framför dina kameror i skogen! "Klicka här för att beställa NG-SIM"

.

Ändra inställningar med fjärrkontrollen eller via fil på SD kortet på Albecom Kamera MG884-4G

Alla inställningar i Albecom kamera MG884-4G kan ändras med fjärrkontrollen eller med en fil som man lägger i den gula mappen som heter GSM på SD kortet. Om man har köpt Albecom Kamera MG884-4G inklusive 16GB SD kort så ligger denna fil på SD kortet. För att kameran skall kunna läsa filen skall man lägga in filen MG884-4G i den gula mappen som heter GSM, i standardutförande ligger den utanför GSM mappen, för när kameran har läst av filen så tas den bort. Filen måste heta MG884-4G eller MG884-4G.TXT   Det får inte vara några andra symboler på slutet. Kameran ändrar datum och tid när den har läst av filen så man vet att dom nya inställningarna är installerade

Här har vi satt upp olika förslag för att ändra inställningar i Albecom kamera MG884-4G

 1. Ändra inställningar med fjärrkontrollen. Enklaste sättet.
 2. Ändra inställningar med att flytta filen MG884-4G på SD kortet till GSM mappen om det följde med SD kort med kameran
 3. Skapa gula mappen GSM och tanka in filen om man inte har filen på SD kortet

Alternativ 1. Ändra inställningar med fjärrkontrollen. Tänk på att om man skall ändra inställningar i menyn och det sitter ett GSM kort i kameran, så måste kameran läsa av GSM kortet innan man trycker på fjärrkontrollen. Vänta tills det står ”Telia” i displayen innan man trycker på fjärrkontrollen. Om man trycker på fjärrkontrollen och går in i menyn innan kameran har läst av GSM kortet så kanske den inte sparar det man ändrar i menyn. Det enklaste är att man tar bort GSM kortet i kameran när man skall ändra inställningar. Sätta i och ta bort SD kort & GSM kort görs endast i avstängt läge. När kameran har läst av GSM kortet och det står ”Telia” i displayen kan man trycka på ”Menu” på fjärrkontrollen för att gå in i menyn. I menyn trycker man ”PIL UPP” eller ”PIL NER” för att välja olika menyer, ”PIL HÖGER” och ”PIL VÄNSTER” väljer man olika val på respektive meny. Trycker man på ”OK” så sparas det man har ändrat. Tryck på ”Menu” för att gå tillbaka till startläget.

Alternativ 2.  Ändra inställningar med att flytta filen MG884-4G på SD kortet till GSM mappen om det följde med SD kort med kameran. Sätt i SD kortet i en dator, om man inte har en SD kort läsare i datorn så kan man koppla medföljande kabel mellan dator och kameran. På det medföljande SD kortet ligger det 2st mappar och 2st filer. På DCIM mappen sparas alla bilder, GSM mappen används för att kameran skall kunna läsa filer och ändra inställningar. Filen MG884-4G är filen som man kan ändra inställningar på i kameran om man inte vill ändra via fjärrkontrollen. Denna fil MG884-4G flyttas in i GSM mappen om man vill ändra inställningar. Dubbelklicka på filen MG884-4G för att öppna filen. OBS! i denna fil är det viktigt att man inte har tomma mellanslag framför och bakom det man lägger in, eftersom kameran läser det som ett tecken och det blir då fel i kameran.

*Om man har ett GSM kort med MMS = Skicka bild till mobilnummer, lägger man in det första mottagarnummer på AdministratorNum=    och flera nummer på PhoneNum2=   PhoneNum3=   PhoneNum4= eller om man önskar skicka till mailadress på ReceiveEmail1=

*Om man har ett GPRS/SURF kort från Telia måste man lägga in en egen sändarmejl som slutar på @telia.com   Detta skall läggas in på   SendEmailAddr=     samt lösen på SendEmailPassword=        samt mottagarmejl som kameran skall skicka kortet till på ReceiveEmail1=

När man har lagt in mobilnummer eller mailadress på filen MG884-4G klicka på ”Arkiv” högst upp i vänstra hörnet och sedan ”SPARA” innan man stänger ner filen. Starta sedan kameran i testläge och kontrollera att datum & tid har ändrats, då har kameran läst in filen. Kontrollera även i menyn att mobilnummer eller mailadresser ligger sparade. Om inte kameran har läst in filen så ligger den nog inte i den gula GSM mappen, eller så har den bytt namn från MG884-4G till MG884-4G(1) eller liknande, om det är fel namn högerklicka på filen och ändra så det bara står MG884-4G

Alternativ 3. Skapa gula mappen GSM och tanka in filen om man inte har filen på SD kortet. Om det inte finns någon fil MG884-4G eller gul mapp GSM på SD kortet så skapar man en mapp som skall heta GSM. Högerklicka och välj Nytt = Mapp och döp den till GSM. Sedan kan man tanka in filen som heter MG884-4G ”KLICKA HÄR FÖR ATT HÄMTA FIL”  klicka högst upp i högra hörnet på den externa sidan för att ladda ner och spara filen.Lägg denna fil i den gula mappen GSM och följ sedan Alternativ 2. Enligt ovan

 • [BMCFileMark]
 • Model=MG884-4G
 • [Via WAP Settings]
 • URL=http://mmss/
 • APN=mms.telia.se
 • IP=193.209.134.132
 • Port=80
 • Account=mms
 • Password=telia
 • [Via Internet Settings]
 • GPRSAPN=online.telia.se
 • GPRSAccount=
 • GPRSPassword=
 • SendEmailServer=mailout.telia.com
 • SendEmailPort=587
 • SendEmailAddr=Din Telia mailadress som slutar på @telia.com (GPRS/SURF)
 • SendEmailPassword= Ditt lösenord till din Telia mejl (GPRS/SURF)
 • SMTP SSL=0
 • [Receive number and receive email]
 • AdministratorNum=Ditt mobilnummer som kameran skall skicka till (MMS)
 • PhoneNum2=
 • PhoneNum3=
 • PhoneNum4=
 • ReceiveEmail1=Din mailadress som kameran skall skicka till (GPRS/SURF)
 • ReceiveEmail2=
 • ReceiveEmail3=
 • ReceiveEmail4=
Totalsumma:
  Till kassan
  Tillagd i varukorgen